خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

بقر ه / آیات 40 تا 50
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
 

42. پرهیز از لجاجت  و عناد

43. با توجه به قوانین الهی خوف و رجا ء را به یک اندازه در خود تقویت کنیم .

44.  حرفهایمان را  با عمل یکی سازیم .

45. حق را از  باطل بر حسب منافع شخصی خود کتمان نکنیم .

46. خشوع را در قلب و رفتارمان تقویت سازیم .

47.  نعمت های خدا را یاد کنیم .

48. در زندگی خود را ارزان نفروشیم .

49. در همه امور هدفمان جلب رضایت خدا باشد.قلب

50.  یاد قیامت باشیم .نگران

51. پیوند دسته جمعی با خدا داشته باشیم .

52. از لغزش شیعیان در گذریم .

53 مطمئن باشیم خدا را ملاقات می کنیم .بغل

54. به عهد خویش با خداوند پایبند باشیم. عهد ما با خدا:

   پرستش خدا ، نفی شرک، نیکی به والدین ، نیکی به خویشاوندان، نیکی به ایتام و بیچارگان ، خوشرفتاری با مردم ، اقامه نماز، ادای زکات ، عدم قتل و خونریزی

   


 
 
نکاتی از آیات 1تا 20 سوره بقره
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
 

 

در این آیات به معرفی 3 گروه از انسانها می پردازد : 

 1. متقین     2. کافرین     3. منافقین

 

دو نوع هدایت برای متقین ذکر شده :

 1. هدایت اولی : بر اساس فطرت پاک و سالمی آفریده شده اند که به خاطر آن متقی شده اند
 2. هدایت ثانویه : بوسله قرآن برای گروه اول صورت می گیرد.

 

برخی عواملی که سبب افزایش هدایت می گردد:    

1.     جوانمردی ( کهف /13)

2.     تلاوت قرآن (انفال /2)

3.     ذکر خداوند و به یاد خدا بودن ( ذکر منظور زبانی نیست ،  حضور قلب انسان است .) (انفال /2)

4.     توکل به خدا ( آل عمران /173)

5.     تصدیق و قبول کردن پیامبر (احزاب /22)

6.     خواست و طلب برای هدایت یافتن (مریم /76)

                                     

 

توصیف متقین :

 

 1. اقامه نماز می کنند. منظور خواندن نماز نیست بلکه اعتقاد و باور به یک نیروی مافوق بشری (سطحی نگر نبودن ) که در برابر این نیروی مافوق سر تعظیم فرود می آورند .
 2. زکات می دهند.
 3. انفاق می کنند از آنچه خود دوست دارند .
 4. به رسالت پیامبر خویش و پیامبران پیشین ایمان دارند و به  دستورات آنها را بکار می بندند.
 5. یقین به آخرت و عالم غیب  (یقین : مرحله بالاتری از ایمان است . چرا که انسان ها گاهی به چیزی ایمان دارندولی ازلوازمش غافلند.)

 

توصیف کافرین :

 1. انذار ناپذیرند .     انذار :بیم دادن ، آگاهی با ترس
 2. ایمان نمی آورند .
 3. مهر بر دلهاشان زده شده . در مقابل سخنان خداوند و پیامبران کر و کور هستند .
 4. به عذاب الیم دچار می شوند .

 

توصیف منافقین :

1.     متظاهرند ( در ظاهر ایمان دارند ولی قلبا اینطور نیست)

2.     خدعه گر ند و دارای نیرنگ

3.     در حال تردید و سرگردانی اند.

4.     لجاجت و عناد دارند .

5.     دیگران را مسخره می کنند .

6.     همرنگ جماعت می شوند .شخصیت متزلزلی دارند

7.     منفعت طلب و فرصت طلب اند.

8.     عدم درک درست از حقایق (ظاهربین)

9.     خود را عاقل و  دیگران سفیه می دادند .

10.   همراه در ترس و اضطراب به سر می برند. آرامش ندارند .