خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائذه /27-36
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

1.     با طبیعت ارتباط بر قرار کنیم  و از آن الهام  بگیریم.

2.     با ترس از خدا باب گناهان را بر خود ببندیم.

3.     انجام  کارهای  خیر  را  با گناه  خراب نکنیم .

4.     اصل تقرب است نه قربانی کردن.عینک

5.     با تقوا سلامت جسم و روح فرد و جامعه تضمین می شود.

6.     الاعمال بالنیات ، نیت های خود را پاکیزه نگه داریم .

7.     وسوسه های شیطان به تدریج انسان را به گناه وادار می کند ، از وسوسه های شیطان بپرهیزیم .شیطان

8.     سعی کنی از انجام کارهای خود مغرور نشویم.نگران

9.     از حسد بپرهیزیم.

10. در انجام کارها خلوص نیت داشته باشیم و حسادت نورزیم.

11. در صورت توبه ، بد نامی کار بد باقی می ماند ، از آن بپرهیزیم.گریه

12. با قربانی کردن امیال نفسانی به تقرب الهی برسیم .

13. جان انسان ها را از مرگ نجات دهیم که همه را نجات داده ایم .

14. مجازات ها را مناسب با جرم در نظر بگیریم.

15. برای نیل به تقوی از ابزار و وسایل آن غافل نشویم.

*عدل اعم از قسط است .قسط فقط در زمینه مسائل اقتصادی است ولی عدل در همه موارد اجتماعی و... . قاسط به معنای ظالم است.


 
 
مائده /17-27
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢٥
 

    قدر نعمت های خاص که خدا بر ما ارزانی داشته بدانیم.قلب

2.     نعمت های خدا را فراموش نکنیم.

3.     قدر سرزمین های مقدس را بدانیم.

4.     چون و چرا در دستورات الهی نداشته باشیم.ساکت

5.     شرط پیروزی ایمان و توکل است.

6.     ادب حضور در محضر بزرگان را رعایت کنیمگاوچران

7.     با پای ببندی به ولایت الهی (توکل ، خوف) از منعمین باشیم.

8.     شکر نعمت نعمت افزون کند ، کفر نعمت از کفت بیرون کند.

9.     به جای به عیب جویی از دیگران ،در بر خورد با آنها  نقص خود را جبران کنیم.

10.  تکرار گناه منجر به فسق می شود از گناه بپرهیزیم.نگران

11.  برای رسیدن به نعمت های بالاتر باید تلاش کرد  و  الا  خاسر خواهیم شد.

1213 برای خود هیچ مالکیتی قائل نباشیم.

14. از ولایت الهی تبعیت کنیم  تا دچار محرومیت حق نباشیم.

15. برای رسیدن به هر نعمتی از سختی نهراسیم.

16. به مسلمانی و شیعه بودن غره نشویم.عینک

17. در برخورد با دیگران از روش های منطقی استفاده کنیم.متفکر


 
 
مائده /5-17
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٩
 

1.     برای حفظ سلامت دین و دنیای مان در جلب رضایت خدا باشیم.

2.     از خیانت کاران نباشیم (امانت دار باشیم).

3.     سلامت و سعادت جز با پیروی از صراط و دستورات الهی میسر نمی شود پس در پی کسب رضایت خدا باشیم.

4.     برای نیل به تقوی الهی عدالت را در نظر داشته باشیم .

5.     در برخورد با مخالفان منصف باشیم.

6.     قرض الحسنه بدهیم که باعث بخشش گناهان می شود.

7.     در امانت ها خیانت نکنیم.

8.     با وفای به عهد ، جز کسانی نباشیم که مورد عتاب حضرت حق قرار می گیرند و بخشی از حقایق را پنهان می کنند.

9.     تقوا بدون عدالت میسر نیست پس عادل باشیم.

10. عدالت را از خودمان شروع کنیم.

11. در ایمان شاکر نعمات ،در عمل عدالت ورز ، در تشخیص راه تمسک به قرآن داشته باشیم . زیرا ، خدا چراغی در شب تار .

12. توکل و تلاش را از هم جدا نبینیم.

13. با اعتدال و تنظیم سه قوه غضیه و شهویه و ناطقه به عدالت برسیم.

14. شاکر و ذاکر نعمت های الهی باشیم.

15. نعمت بزرگ وحدت و برادری که اسلام عطا کرده پاس بداریم.

16. رضوان الهی را در جز به جز زندگی رعایت کنیم نه کلی.

17. به عداوت و بغضاء سریش نشویم از خود دور کنیم.

18. برای پرهیز از قساوت قلب به پیمان های خود پای بند باشیم.

19. نعمت های الهی را مداوم به خود  یاد آوری کنیم.

20. تطهیر باطنی و ظاهری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

21. همواره با وضو باشیم.

22. سخنان حق را تحریف نکنیم.

23. عفو از خصوصیات محسنین است ، گذشت کنیم.

24. مراقب اعمال و گفتار خود باشیم که خدا ناظر بر همه چیز است عالم محضر خداست.

25. از بد قولی بپرهیزیم که باعث قساوت قلب است.

26. تنها ایمان به انبیاء کافی نیست با عمل صالح ایشان را یاری و نصرت کنیم تا ایمان مان کامل شود.


 
 
مائده /1-5
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٤
 

 1.     اساس وفای به عهد ایمان است . اگر مومن هستیم وفا دار به عهد باشیم.

2.     به آنچه که ایمان آوردیم عمل کنیم تا اعمال مان حبط نشود و خاسر نباشیم.

3.     از هر خیالی که منجر به گناه می شود بپرهیزیم.نگران

4.     نسبت به امر و نهی قرآن بی اعتنا نباشیم.

5.     از پیمان شکنی که عذابی دردناک دارد ، اجتناب کنیم.

6.     قدر نعمت ولایت را که دین مان را کامل کرده بدانیم.متفکر

7.     در هر کاری میانه روی و اعتدال پیشه کنیم.

8.     پروای خدا را نگه داریم که خدا ، زود شمار است.

9.     کینه های قدیمی را فراموش کنیم.متفکر

10. در بر(نیکی ) و تقوی یکدیگر را یاری کنیم.

11. همه امور ، حتی خوردن مان را برای خدا قرار دهیم.گاوچران

12. از خوردن محرمات انعام(گوشت) با دقت بپرهیزیم.

13. دست تعاون و همکاری به یکدیگر دهیم.قلب

14. قبل از هر کاری نام خدا را ذکر کنیم.

15. قداست و حرمت شعائر الهی را حفظ کنیم.

16. حسن خلق را سر لوحه قرار دهیم.لبخند

17. اجازه دخل و تصرف به ولایت مان به کسی ندهیم.

18. خوش قولی را سر لوحه کار های مان قرار دهیم.

19. قدر دین مان را که اسلام است بدانیم و آن را بیشتر بشناسیم.