خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائده /67-87
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٢
 
 1. در پیروی از خواص مراقب باشیم از هوای نفسانی آنها پیروی نکنیم .
 2. در جلب منفعت و دفع ضرر جز به خدای یکتا امید نبندیم .
 3. در پیروی از بزرگان غلو (افراط) نکنیم . دروغگو
 4. حق و راستگو باشیم تا جامعه خوبی داشته باشیم.
 5. استکبار در پذیرش حق مانع عروج اخلاقی انسان در حیطه فردی و سبب سقوط انسان در حیطه اجتماعی است .
 6. در پذیرش حق متواضع باشیم.
 7. به دعا ها و خواسته های مان روح معنوی دهیم تا برنده واقعی دهیم.
 8. در پیروی از خواص مراقب انحرافات باشیم که ظلم به انسان است.
 9. عمل صالح را درست تشخیص دهیم و به آن عمل کنیم .
 10. مبنای تایید هر امری را خوشایند خود ندانیم.
 11. برای نیل به سعادت به علم خود بیافزاییم.
 12. در برابر حقایق شنوا ، عارف و مومن باشیم .
 13. حق را ببینیم و از آن دفاع کنیم و به خاطر مصلحت آن را ضایع نکنیم .
 14. سقف شخصیت هر انسان دعای اوست . سقف ها را بالا بریم.
 15. دین خود را به خاطر دنیای دیگران به خطر نیندازیم .
 16. شناخت ایمان و عمل صالح کلید رستگاری است.