خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

اعراف/155-165
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠
 
اللّهمّ صلّ علی فاطمهٔ و أبیها و بعلها و بنیها [و السّرّ المستودع فیها] بعدد ما أحاط به علمک. 
 1. درخواست های خود را با زبانی نرم و کلامی مناسب بخواهیم .
 2. با توجه به درک مخاطب سخن بگوییم و از حق دفاع کنیم .
 3. به آنچه فکر می کنی ، بی اندیش!
 4. شرط بهرمندی از رحمت خدا، تقوی ، ایثار ،زکات و ایمان به آیات الهی است .
 5. آداب و رسوم غلط را از خود دور کنیم که باعث به زنجیر کشیده شدن افکارمان می گردد.
 6. تابع مشیعت الهی باشیم که سنت خدا و حاکم بر جهان است .
 7. عذاب خدا محروم شدن فرد از رحمت اوست ، موجبات عذاب را فراهم نکنیم .
 8. با انجام کارهایی که ما را از رحمت خدا دور می کند ، زمینه محرومیت خود را فراهم نکنیم تا در زمره گروهی قرار گیریم که رحمت خاصش نصیب ما گردد.
 9. خیر دنیا و آخرت را بخواهیم که بهترین دعاست .
 10. وقتی خلاف جهت جریان الهی حرکت کنیم باید منتظر عذاب الهی باشیم .
 11. یک ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است .
 12. با برنامه ریزی در زندگی قدر زمان را بیشتر بدانیم .
 13. در برخورد با مخالفان مان منصف باشیم .
 14. از نور قرآن تبعیت کنیم و تسلیم اوامر الهی باشیم  تا به رستگاری برسیم .
 15. هر قدر که بد باشیم باز هم چیزی هستیم  و در دایره رحمت الهی قرار داریم ،پس قدر خود را بدانیم و ناامید نشویم .
 16. از خدا بخواهیم قبل از بر آورده شدن حوائج مان ،ظرفیت ما را افزایش دهد .
 17. اعمال انسان زمینه دور شدن و یا فراهم شدن رحمت و نعمت می گردد، پس زمینه ها را فراهم کنیم .
 18. از خدا بخواهیم که ما را در زمزه هدایت شوندگان قرار دهد .
 19. ملاک های ظاهری را رها کنیم و حکم کلی درباره هم صادر نکنیم .
 20. در دشمنی ها انصاف رعایت کنیم .

 
 
اعراف/146-155
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢
 

یا مقلب القلوب و الابصار  ، یا مدبر الیل و النهار ، یا محول الحول و الاحوال،

حول حالنا الی احسن الحالهوراسال نو مبارک هورا

 1. در مقابل انحرافات عکس العمل مناسب نشان بدهیم .
 2. نتیجه خدا ترسی هدایت و رحمت است.
 3. در ابلاغ پیام الهی شرایط را در نظر بگیریم .
 4. هر از گاهی باور هایمان را بازسازی کنیم .
 5. قبل از انجام هر عملی به عاقبت آن بیندیشیم .
 6. سعی کنیم زیبابین باشیم تا از زشتیها کمتر رنج بریم .
 7. تفکر کنیم تا از غفلت به دور باشیم .
 8. هر جامعه ای نیازمند رهبری مدیر و مدبر است .
 9. اگر اشتباهی کردیم ، عذر خواهی کنیم .
 10. در حالت غضب، آموزش و تربیت موثر نیست .
 11. از اسلام ناب و راستین پیروی کنیم .
 12. از تکبر بپرهیزیم که عامل غفلت و عدم پیروی از حق است.
 13. خدایا به ما رحم کن و ما را به خود وامگذار تا گمراه نشویم .
 14. در تربیت فرزندان از کلمات مناسب استفاده کنیم و به کیفیت اعمال آنها توجه کنیم .
 15. از کبر و غرور و ریا دوری کنیم.
 16. اگر تقوی الهی پیشه کنیم درهای رحمت الهی باز می شود.
 17. در هنگام توبیخ دوستان ، مراقب شماتت دشمنان یا نااهلان باشیم .
 18. همیشه زیبایی ها را ببینیم.
 19. اگر گناهی یا خطایی انجام دادیم ، طلب مغفرت کنیم.
 20. مراقب باشیم بدل را جای اصل نگیریم .
 21. نشانه های تکبر را بشناسیم و آن را در وجودمان ریشه کن کنیم تا از کفر و گمراهی در امان باشیم .
 22. روش های ارتباطی موثر را یاد بگیریم .
 23. در انتخاب کلمات دقت کنیم ،موثر و با لحن مناسب سخن گوییم .
 24. به کیفیت اعمال مان توجه کنیم نه صرفا به کمیت آن .
 25. الهی توفیقی عطا فرما تا با توبه و انابه ، سیئات ما به حسنات تبدیل گردد.