خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

آیه 101 تا 123/ بقره
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
 

      87. اصرار بر جلب رضایت معاندین نداشته باشیم .                    

88. در رفتار خود بهانه برای سوءاستفاده دیگران قرار ندهیم .

89. خطاهای دیگران را ابتدا با نرمی تذکر دهیم .

90. حق تلاوت  قرآن  را ادا کنیم .فرشته

91. عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنیم.

92. فرصت ها مغتنم شمریم .

93. در امتحانات الهی سر بلند بیرون آییم .

94. از اتهام زدن به دیگران پرهیز کنیم .ساکت

95. با ایمان و عمل صالح، آرامش کسب کنیم .

96.پارتی بازی ممنوععصبانی

97. از علم استفاده کنیم و از سحر و جادو پرهیز کنیم.

98. از القاب مناسب برای خطاب بهره ببریم.

99. در نهی از منکرات ، معروف ر اهم معرفی کنیم .

100.رضایت خدا را به هیچ کس نسبت ندهیم .

101. به دنبال انجام تکلیف باشیم نه حصول نتیجه .