خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

سیره اجتماعی پیامبر (ص)
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢۸
 

مبعث رسول اکرم (ص) بر همه مسلمانان تبریک قلب

 

 

 سیره اجتماعی پیامبر (ص) می پردازیم :

 

1.     اصل رفق و مدارا

 

پیامبر(ص) : خداوند مرا به مدارا کردن با مردم امر کرد ، همچنان که به عدالت امر کرد .

  پیامبر(ص) : مدارا نیمی از زندگی است . مدارا با مردم سر عقل است .

 

پیامبر (ص) از صحابه پرسیدند که می دانید شبیه ترین شما به من کدام است؟

کسی است که خوش خلق ترین شما، نرم خو ترین، نیکوکار ترین شما به خویشاوندان، با محبت ترین به برادران دینی ، صابر ترین ، کاظم ترین شما به خشم ، با گذشت ترین ،منصف ترین شما نسبت به خودش در خشم و رضا .

 

امام حسین (ع) در مورد چگونگی نشستن رسول اکرم (ص) در مجالس از حضرت علی پرسیدند، ایشان اینطور توصیف کردند:

1        جای ویژه ای برای خود قائل نبودند ، هر جا که امکان داشت می نشستند .

2        افراد حاضر در جمع را مورد لطف و مهربانی قرار می دادند . (همه را تحویل می گرفتند)

3        اگر کسی از ایشان تقاضایی داشت در حد امکان برآورده می ساختند و اگر نه با خوشرویی با او رفتار می کردند .

4        به دیگران کمک می کردند .

5        دعوت همه اقشار جامعه را می پذیرفتند حتی بردگان و فقرا .

6        مردم ایشان را مانند پدری مهربان می دانستند. و ...

 

2.     اصل کرامت

 

حضرت علی (ع) در مورد پیامبر (ص) می فرمایند:

  1. هرگز کسی را سرزنش نمی کرند.
  2. عیب کسی را نمی گرفت.
  3. لغزش ها و خطاهای مردم را جستجو نمی کردند.
  4. در برابر برخورد و پرسش افراد غریبه صبور بودند.
  5. صحبت احدی را قطع نمی کردند مگر آنکه ازحدش می گذشت .

 

پیامبر(ص) :- احدی از مسلمانان را تحقیر نکنید به درستی که کوچک آنها در نزد خدا بزرگ است. 

                - گرامی نمی دارند زنان را مگر انسانهای کریم و اهانت نمی کنند مگر انسانهای پست.

                - کسی که کرامت نفس دارد شهوت در برابرش کوچک و بی ارزش می شود.

 

3. اصل عدم مداهنه   

 

     به معنای مصانعه یا سازش کاری با باطل است..

      امر خداوند سبحان اقامه نمی شود مگر اینکه مصانعه( سازش و مدارا درغیر  حق) ومضارعه

     ( همرنگ جماعت باطل ) صورت نگیرد و از مطامع( کوتاه آمدن در برابر باطل ) پیروی نشود.

      نتیجه مدارا در برخورد با اهل معصیت سقوط است و مدارا با افراد جاهل عوام زدگی و رکود است.

 

4.اصل عدم استرحام

 

    استرحام ریشه در طمع دارد طمع ریشه در دنیا زدگی دارد.

 امام صادق (ع):

   بر حذر باش از اینکه مردم از تمام احوالت با خبر کنی .بپرهیز از اینکه گرفتاری خود را با مردم مطرح کند.

 پیامبر(ص):

(ای علی اگر ناچار شوم دست خود را تا آرنج در دهن اژدها فرو برم این عمل نزد من  محبوب تر است    از آن است که نزد آدم نو کیسه دست دراز کنم .)

  -عزت مومن در بی نیازی اوست .

  - در اوج عزت از مردم تقاضا کنید .

 

5.اصل عدم   انظلام

نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید

هجرت راه کاری است جهت زیر بار ظلم نرفتن .

ریشه ظلم پذیری انسان تعلقات او به دنیا ست و یا ترس (= حالت واماندگی در نفس انسان است که او را بر خلاف میل آدمی باشد باز می دارد.)

 

6.اصل عدالت اجتماعی   سوره حدید / آیه 25 یا 35

 

-          اساس ارسال پیامبران برای تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی

-          عدالت مقدمه عبودیت

-          عدالت :قرار دادن هر چیز در جای خود است.

حضرت علی (ع):

روش پیامبر (ص) میانه روی بود و سنت ایشان رشد بود سخن ایشان مشکل گشا بود و حکم ایشان عدل .

آثار عدالت اجتماعی :

1.     وسعت رحمت

2.     برکت را دو چندان می کند

3.     اصلاح امور مردم

4.     بی نیازی مردم

 

 

7 .اصل شورا    سوره آل عمران

 

     شورا باید یک اصل اساسی در زندگی مردم باشد چرا که باعث الفت اجتماعی و رشد فکر شود .

          با چه کسی مشورت کنیم ؟

1.      خدا ترس باشد

2.      متقی باشد که کار آخرت را به کار دنیا و کار شما را به کار خود ترجیح دهد.

3.      عاقل باشد که هر چه گفت عمل کنید .

4.      مجرب باشد . برترین کسی که می توانی با او مشورت منی صاحب تجربه ها باشد

5.      علماء صالح . با توکل به خدا عمل کنید .

           با چه کسانی نباید مشورت کنیم ؟

1.     بخیل . وعده ناداری و فقر می دهد

2.     حریص.  زشتی را آسان و آزمندی را برایت میسر می کند

3.     دروغگو . دو را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد

4.     ترسو . امور را بزرگ نمایی می کند

5.     احمق و جاهل . خود را به زحمت می اندازند .

 

8.     اصل اهتمام به مستضعفان

 

9.     اصل مقابله با مستکبران

 

اساس مبارزه با استکبار در اسلام = مبارزه با خوی استکباری است

 

10 .اصل مساوات    حجرات / 13

 

خداوند به حسب شما نگاه نمی کند ، به نسبقت شما هم نگاه نمی کند ، به جسمتان هم نگاه نمی کند و نه به مالتان بلکه به قلب هایتان نگاه می کند . آنکه قلب صالحی دارد خداوند نسبت به او لطف و عنایت دارد .

 

محبوب ترین شما  نزد خدا با تقوی ترین شماست .

 

حامل قران کسی است قران را یاد می گیرد به دیگران بیاموزد و در اعمال خود آن را پیاده کنند .

 

مساوات :  اجتماعی ، قانون ، در تقسیم بیت المال  ، در مالیتهای اسلامی ، در تحصیل علم ، در تصدی شغل ها و انجام مسئولیت ها

 

11.اصل اخوت    حجرات /10

 

اما م صادق (ع) : برای هر چیزی    وسیله ای است که انسان به آن آرامش می یابد:

1.     عطوفت و مهربانی

2.     گرامی داشتن یکدیگر

3.     بر آوردن نیازهای یکدیگر

4.     شریک ساختن دیگران در اموال

5.     گره گشایی

6.     شاد کردن مومن

7.     رفت و امد با برادر مومن

پیامبر (ص): هرر کس مومنی را شاد کند مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند خدا را شاد کرده .

 

12.اصل تعاون ، تکافل ، مواسات

 

تعاون: یاری و مشارکت

تکافل : عهده داشتن امور یکدیگر ، مسولیت مشترک

مواسات: آنقدر از مال خود به کسی که احتیاج دارد بدهیم که یکسان شویم

 

حضرت علی (ع): امتحان شیعیان ما در سه چیز است :

1.     .به هنگام وقت نماز

2.     به اسرار ما در مقابل دشمن

3.     در موقع اموال که چطور مواسات می کنند.