خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

آیات آخر سوره بقره
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱
 

235.  آرامش یکدیگر باشیم.

236. در رعایت قانون اخلاق را لحاظ کنیم.

237. رسالت خود را که ایجاد آرامش در زندگی است فراموش نکنیم.

238. با عشق به فرزندان آنان را از محبت سیراب کنیم.

239. خانواده خود را رحمانی کنیم. (مودت ‍، رحمت ، سکینه)

240. معروف را در زندگی خود لحاظ کنیم.

241. با ررفع نیاز دیگران محبت خود را به ایشان افزایش دهیم.

242. به دیگران ضرر نرسانیم

243. تمام دستورات الهی بر اساس حکمت است.

244. به احکام الهی تعبداً عمل کنیم.

245. در ابراز محبت (کلامی) امساک نکنیم.

246. در رفع اختلاف با تفاهم بکوشیم.

247. سعه وجودی خود را افزایش دهیم تا مصداقی کامل برای زنان کامل شویم و نمونه ای برای تحقیر یافت نشود.

248.ترویج معروف بکوشیم.

249. در انجام احکام الهی به فلسفه احکام نیز توجه کنیم.

250. پایبند به نماز باشیم تا جامعه ای سالم داشته باشیم.

251. وصیت کنیم.

252. از ادب قرآن درس بگیریم.

253. در استیفای حقوق خود رعایت اخلاق را بکنیم.

254.گذشت و بخشش را در زندگی سرلوحه خود قرار دهیم.

255. سعی کنیم فاضل باشیم نه فضول.

256. در مکارم اخلاقی مشتاق باشیم و از کارهای نا ستوده پرهیز کنیم.

257.  حت همیشه پسندیده نیست گاهی کنایه بهتر است.

258. ذهن خود را از اطلاعات بیهوده پر نکنیم ، با معارف الهی پر کنیم.

259. خدای خود را بزرگ ببینیم تا مشکلات در نظرمان کوچک آید.

260. با توکل به خدا و ایمان قلبی زمینه را برای نزول سکینه آماده کنیم.

261.ظرفیت وجودی خود را افزایش دهیم تا خیر بیشتری بر ما نازل شود.

262.صبر و ثبات قدم عامل پیروزی است.

263. لازمه امنیت اجتماعی امنیت اقتصادی است.

264. یکی از راه های بسط رزق مادی قرض دادن است.