خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

دستورات پایانی سوره بقره
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۸:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۱
 

 265.   به دنبال علم نافع باشیم.

266.  در زندگی استراتژی داشته باشیم.

267.  ادعایی کنیم که بتوانیم به آن عمل کنیم.

268. نظم سازمانی را رعایت کنیم.

269. سلسله مراتب را رعایت کنیم.

270. در انتخاب افراد به سلامت جسم و خردمندی او توجه کنیم.

271. عواقب سهل انگاری هایمان دیگران را در بر می گیرد.

272. به سیره انبیا توجه کنیم نه به حفظ آثار ظاهری.

273. آیه الکرسی را در مواقع مذکور بخوانیم.

274. نماز را حفظ و مراقبت و درست اقامه کنیم.

275. از روش های تربیتی متفاوت برای افراد متفاوت استفاده کنیم.

276.حساب های مالی خود را بپردازیم.

277. قدرت بزرگ خود را دست کم نگیریم.

278. تعمق و تفکر در حوادث و اطراف خود کنیم.

279. تلاش کنیم تا لیاقت شفاعت را داشته باشیم.

280. عادل باشیم.

281. به دنبال مقام و مسئولیت بالا نباشیم.

282. با مسائل به خوبی رفتار کنیم . اگر نمی توانیم کمک مالی کنیم.

283. از آنچه دوست داریم انفاق کنیم.

284. پنهانی انفاق کنیم و انتظار پاداش نداشته باشیم.

285. طلب مغفرت برای فقیر نوعی انفاق است.

286. در انفاق طرف معامله را خدا بدانیم.

287. خیرخواه دیگران باشیم.

288. کمال انقطاع را در خواست کنیم.

289. انفاق کفاره گناهان است، لطف خداست که توفیق انفاق داده است.

290. در انفاق حق الناس را مقدم بداریم.

291. اعمال خود را صرفاً برای خدا انجام دهیم.

292. حکمت را در وجودمان بجوییم.

293. عفو، مغفرت و رحمت را در جامعه تسری دهیم.

294. به احکام الهی عمل کنیم تا جامهه دچار انحطاط نشود

295.خود و دیگران را به انجام کارهای فوق طاعت مجبور نکنیم.

296.با قرض دادن سرمایه هایمان را پر برکت کنیم.

297. سعی کنیم گناه نکنیم تا جامعه نابود نشود.

298.خود را مملوک مالک آسمان ها بدانیم.

299. هرچه بیشتر گذشت کنیم یکدیگر را رشد داده ایم.

300. در شرایط سخت اگر نمی توانیم تغییر دهیم هجرت کنیم.

301.   نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم.