خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

انعام/ 50 تا 70
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳٠
 
 1.  خود را برتر از دیگران ندانیم .
 2. با قلب و زبان و عمل شاکر نعمت های خداوند باشیم .
 3. مجلسی را که مقدسات دینی را به استهزاء می گیرند ترک نماییم .
 4. دنیا عالم تکامل است به سوی کمال پیش رویم
 5. هر صبح که بیدار می شویم توجه داشته باشیم که فرصتی دوباره جهت جبران خطا ها و عمل صالح یافته ایم.
 6. همواره احساس کنیم کسی مراقب اعمال ماست در محضر خدا معصیت نکنیم .
 7. قضاوت در مورد رفتار دیگران مسئولیت ما نیست.
 8. جز راست نباید گفت       هر راست نباید گفت
 9. همه گناهان در اتاقی دربسته است که کلید آن دروغ است .  امام محمد باقر(ع)  :  دروغ نگوییم به کوچکی و در حد  شوخی حتی به کودکان و حیوانات!
 10.  دروغ ام الفساد است .دروغگو
  اگر از روی جهالت خطا کردیم توبه کنیم به جبران اشتباهاتمان بپردازیم
 11. شکر نعمت باعث ازیاد سعه وجودی و شرح صدر خواهد شد .
 12. نه نتها دیگران را مسخره نکنیم بلکه نگذاریم مورد استهزاء قرار گیریم.
 13. به تعداد بلیه ها محافظه هایی قرار  دارند،  نگران نباشیم  .
 14. قدر حفظه ها را بدانیم.
 15. رفتار غلط دیگران توجیهی برای رفتار ما نیست.