خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

انعام /150 تا آخر
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
 

1.     به تفاوت های افراد توجه کنیم تا قضاوت های صحیخ داشته باشیم.

2.     درجات دنیوی  اعتباری موقت است آن را جدی نگیریم تا دچار غرور و نخوت  نشویم

3.     دنیا محل گذر موقت است هشدار که در سرای باقی پاسخگو باشیم .

4.     در تعیین پاداش افراد و شرایط را در نظر بگیریم.

5.     در هر کاری کم نگذاریم.

6.     زبان انسان بی انصاف است در تعریف و تمجید افراد کم  می گذارد و بدی ها را اغراق می کند . امام علی (ع)

7.     بیش از شایستگی گفتن تملق است و کمتر از آن حسد

8.     اگر جزء اغنیاء هستیم  به نسبت ثروت بخشش کنیم . اگر خود فقیر هستیم دعا کنیم

9.     به پدر و مادر خود تا جایی که می توانیم نیکی کنیم .

10. مراقب سخن خود باشیم ، اول کمی فکر و بعد سخن.

11. قدر پدر و مادر خود را بدانیم.

12. از طفره رفتن در ای مان پرهیز کنیم تا دچار شقاوت نشویم.

13. کم گوی گزیده گوی چون در              تا ز اندک تو جهان شود پر

14. بار عمل خود را به دوش دیگران نیندازیم.

15. در سخن گفتن عدالت ورزیم.

16. راه رستگاری احسان به پدر و مادر است ، دریابیم.

17. واجبات را انجام دهیم و محرمات را ترک کنیم که صراط مستقیم همین است.

18. قدر  خود را بدانیم که جانشین خدا روی زمین هستیم.

19. احسان به پدر و مادر نباید موجب عدم اطاعت امر خدا شود .

20. بهشت را بها بدهند نه به بهانه

21. قبول تفاوتها و درجات معنوی ما را از انجام کارهای خیر باز ندارد.

22. در کسب روزی فقط به خدا توکل داشته باشیم.

23. از تفرقه افکندن بپرهیزیم.

24. برای حوائج ، توسل به پدر و مادر مرحوم کارساز است

25. تا مریم وجود هر کس با روح القدس همنشین نگردد ، حاصل بار معنا نخواهد شد.

26. به عهد الهی وفا کنیم و از شیطان تبعیت نکنیم

27. صراط مستقیم را بشناسیم و به آن پایدار باشیم.

28. برای خانگی شدن اسلام ، دعوت به خیر کنیم ، خیر میانه روی است و دعوت به خویشتن یا عمل صحیح و هر جا نشانی از وارستگی ، صداقت و سادگی باشد خیر است

29. طوری عمل کنیم که شایستگی خلیفه الهی را داشته باشیم ، صفات خدا را در خود پیاده کنیم.

30. با تبعیت از دستورات الهی و تقوا ، مشمول تبرک و رحمت الهی شویم

31. تلاش کنیم که اعمال خیر ما بیش از خطا های ما باشد.

32. خدا یا چشم بصثیرت ، توفیق عمل به کارها ی خیر نصیب ما بفرما.

33. اخلاص در عمل را افزایش دهیم تا تاثیر آن بیشتر شود.

34. از سیستم مجازات و پاداش الهی تبعیت کنیم که خوبیها را چند برابر و بدی ها را با اغماض جزا می دهد.