خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

نساء/92-100
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
 

1.     خدایا یاریم کن تا در این ماه از دین تو اعراض نورزم و شعائر دین ات را اقامه کنم تا مصداق ظالم به نفس نباشم .

2.     خدایا در زمان توفی روح ، خلوص روحمان را حفظ فرما ،

     آ نچنانکه در جسمان از روح خود دمیدی

3.     خدایا ما را از توجیه دور گردان .

4.     خدایا نعمت زندگی در سرزمینم را به ما عطا کن تا مجبور به هجرت نشویم .

5.     قبل از قضاوت درباره دیگران تحقیق و بررسی کنیم .

6.     در قضاوت های مان عجله نکنیم .

7.     برای کسانیکه در نزد خدا درجه بالاتری دارند احترام قائل شویم .گاوچران

8.     از مجاهدین باشیم نه از قاعدین

9.     اگر شرایط برای تلاش مناسب نبود ، هجرت کنیم .

10. جهاد را بشناسیم ، جهاد با نفس ، جهاد اکبر است.

11. در برخورد با افراد تقوی را ملاک قرار دهیم .

12. ظلم به نفس نتیجه اش جهنم است که بد جایگاهی است اما ظلم دیگری به ما نتیجه اش اجر و پاداش است .

13. هیچ ظلمی بدتر از ظلم به نفس نیست .

14. توانایی های خود را بشناسیم .

15. خدایا چنان کن در پایان ما از بند گناهان برهیم .

16. ملاک های برتری در اسلام اکتسابی است نه ذاتی پس بکوشیم تا از بهترین ها باشیم .

17. تلاش کنیم که نه مظلوم باشیم و نه ظالم .نگران

18. خدایا قدرت تشخیص حق از باطل را به ما عنایت کن .

19. مقصد از هجرت هجرت درونی است.

20. عقل را در همه امور ملاک قرار دهیم.

21. با روشن بینی به مسایل نگاه کنیم.

22. خدایا به ما توفیق بده در باقی مانده عمر بهترین کارها را انجام دهیم .

23. تلاش های مان را در جهتی قرار دهیم که با رفتار دیگران منقطع نشود.

24. در مواجهه با نظرات دیگران مثبت اندیش باشیم.لبخند