خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

نساء/140-150
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢٠
 

1.     با تقویت باورهای دینی و تفکر  در نعمت های الهی راه تذبذب و تزلزل را بر خود ببندیم.

2.     با کفار دوستی نکنیم مگر برای هدایت و ارشاد آنان.

3.     شکر نعمت های الهی را بنماییم تا سعه وجدمان بیشتر شود.

4.     عزت خود را در مقابل کفار حفظ کنیم.

5.     از کسالت در هنگام نماز بپرهیزیم  تا از مصادیق منافقین نباشیم.

6.     در انجام کار ها دقت بیشتری کنیم تا از نتیجه خوب آن بهره مند شویم.

7.     با اخفا کار های خیر خلوص مان را افزایش دهیم.ساکت

8.     بعد از هر وعده نماز به محاسبه اعمال مان بپردازیم.

9.     صدای مان را بلند نکنیم مگر اینکه مورد ظلم واقع شویم.

10. کسالت در نماز جنبه سلبی دارد کاری نکنیم که در نماز کسل باشیم.

11. با شناخت بیشتر محرمات و ترک آن ها خلوص مان را بیشتر کنیم.

12. ازصفات بد مومنان ضعیف الایمان بپرهیزیم.

13. در برابر نعمت های الهی شکر زبانی ، قلبی و عملی کنیم.گاوچران

14. از نعمت های الهی در جای خویش درست استفاده کنیم .

15. سعی کنیم حب و بغض مان جنبه شخصی نداشته باشد.

16. اگر مورد ظلم قرار گرفتیم از مسیر عدالت خارج نشویم.

17. در مجلسی که به اعتقادات ما بی حرمتی می شود حضور نداشته باشیم.دل شکسته

1٨.     آشکار کردن کار خیر همیشه بد نیست.چشمک