خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائده /5-17
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٩
 

1.     برای حفظ سلامت دین و دنیای مان در جلب رضایت خدا باشیم.

2.     از خیانت کاران نباشیم (امانت دار باشیم).

3.     سلامت و سعادت جز با پیروی از صراط و دستورات الهی میسر نمی شود پس در پی کسب رضایت خدا باشیم.

4.     برای نیل به تقوی الهی عدالت را در نظر داشته باشیم .

5.     در برخورد با مخالفان منصف باشیم.

6.     قرض الحسنه بدهیم که باعث بخشش گناهان می شود.

7.     در امانت ها خیانت نکنیم.

8.     با وفای به عهد ، جز کسانی نباشیم که مورد عتاب حضرت حق قرار می گیرند و بخشی از حقایق را پنهان می کنند.

9.     تقوا بدون عدالت میسر نیست پس عادل باشیم.

10. عدالت را از خودمان شروع کنیم.

11. در ایمان شاکر نعمات ،در عمل عدالت ورز ، در تشخیص راه تمسک به قرآن داشته باشیم . زیرا ، خدا چراغی در شب تار .

12. توکل و تلاش را از هم جدا نبینیم.

13. با اعتدال و تنظیم سه قوه غضیه و شهویه و ناطقه به عدالت برسیم.

14. شاکر و ذاکر نعمت های الهی باشیم.

15. نعمت بزرگ وحدت و برادری که اسلام عطا کرده پاس بداریم.

16. رضوان الهی را در جز به جز زندگی رعایت کنیم نه کلی.

17. به عداوت و بغضاء سریش نشویم از خود دور کنیم.

18. برای پرهیز از قساوت قلب به پیمان های خود پای بند باشیم.

19. نعمت های الهی را مداوم به خود  یاد آوری کنیم.

20. تطهیر باطنی و ظاهری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

21. همواره با وضو باشیم.

22. سخنان حق را تحریف نکنیم.

23. عفو از خصوصیات محسنین است ، گذشت کنیم.

24. مراقب اعمال و گفتار خود باشیم که خدا ناظر بر همه چیز است عالم محضر خداست.

25. از بد قولی بپرهیزیم که باعث قساوت قلب است.

26. تنها ایمان به انبیاء کافی نیست با عمل صالح ایشان را یاری و نصرت کنیم تا ایمان مان کامل شود.