خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائذه /27-36
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۸
 

1.     با طبیعت ارتباط بر قرار کنیم  و از آن الهام  بگیریم.

2.     با ترس از خدا باب گناهان را بر خود ببندیم.

3.     انجام  کارهای  خیر  را  با گناه  خراب نکنیم .

4.     اصل تقرب است نه قربانی کردن.عینک

5.     با تقوا سلامت جسم و روح فرد و جامعه تضمین می شود.

6.     الاعمال بالنیات ، نیت های خود را پاکیزه نگه داریم .

7.     وسوسه های شیطان به تدریج انسان را به گناه وادار می کند ، از وسوسه های شیطان بپرهیزیم .شیطان

8.     سعی کنی از انجام کارهای خود مغرور نشویم.نگران

9.     از حسد بپرهیزیم.

10. در انجام کارها خلوص نیت داشته باشیم و حسادت نورزیم.

11. در صورت توبه ، بد نامی کار بد باقی می ماند ، از آن بپرهیزیم.گریه

12. با قربانی کردن امیال نفسانی به تقرب الهی برسیم .

13. جان انسان ها را از مرگ نجات دهیم که همه را نجات داده ایم .

14. مجازات ها را مناسب با جرم در نظر بگیریم.

15. برای نیل به تقوی از ابزار و وسایل آن غافل نشویم.

*عدل اعم از قسط است .قسط فقط در زمینه مسائل اقتصادی است ولی عدل در همه موارد اجتماعی و... . قاسط به معنای ظالم است.