خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائده /48-55
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۱
 

1. توبه کنیم.

2. از گناه بپرهیزیم،  تا مرض قلب های ما شفا یابد.

3. در قضاوت و داوری از هوی نفس پیروی نکنیم  و فقط حکم مطابق میل مان را نپذیریمعینک

4. در خوبی ها از هم سبقت بگیریم و بر اساس تربیت اسلامی عمل کنیم.

5. ظلم نکنیم که خدا ظالمین را هدایت نمی کند.شیطان

6. اختلاف نورزیم.

7. عادلانه قضاوت کنیم.

8 . عمل صالح انجام دهیم.

9.  شک و تردید را از خود دور کنیم.نگران

10. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد 

                                     صوفیان رقص کنان ساغر مستانه زدند

11. برای دل خود، دیگران را محکوم و مجازات نکنیم.شیطان

12. موجب اختلاف نشویم.

13. مراقب دوستان و دوستی های مان باشیم.قلب

14. در هر کاری حق خدا را به جا آوریم.

15. به دستورات الهی عمل کنیم و از سرزنش دیگران نهراسیم.

16. ولایت کفار را نپذیریم که ظلم به امت اسلام است.

17. بیمار دل های سست ایمان به سرعت به سوی کافران پیش می زوند.

18. هر قدر از مومنین بدی دیدیم ،دوستی کفار را نپذیریم.تعجبمتفکر

19. در گردش دوران خیر و حکمت آن را بیابیم و نگران آینده نباشیم.