خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

مائده /94-104
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۳
 
1. در دعاهای مان دقت کنیم و ظرفیت خود را درنظر بگیریم .
2. فلسفه و اهداف احکام الهی را که ساختن انسان است در نظر بگیریم.
3. در مواردی که سوال باعث دروغ گویی دیگران یا عدم تمایل به پاسخ می شود سوال نکنیم.
4. حدود الهی را رعایت کنیم تا جامعه ای منسجم و توام با وحدت ملی داشته باشیم.
5. نعمت های خدا را نمایان سازیم و دیگران را در آن ها شریک سازیم.
6. هدف دین ، انسان سازی است، آن ها به دغدغه تبدیل نکنیم .
7. از قلت اهل حق نترسیم و برای گسترش آن تلاش کنیم .
8. درصدد اصلاح اخلاق خود برآنیم تا بدینوسیله اسلام را گسترش دهیم.
9. به جای توقف در مسائل جزئی به مسائل کلی تر و اهداف بپردازیم.
10. قرآن مخالف شعار " خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو"
11. مطابق با ظریفت افراد به آنان اطلاعات بدهیم.
12. کثرت افراد دلیل بر حقانیت آنها نیست.
13. تظاهر به فقر نکنیم که موجب تنگدستی می شود.
14. حیات جامعه اسلامی به برکت حج قوام می یابد.
15. عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکنیم .
16. با دلیل و سند صحبت کنیم.
17. جریمه های الهی موجب تربیت ماست ، بپذیریم.
18. به اثرات معنوی اعمال عبادی مثل حج توجه کنیم.
19. هر چه کمتر سوال کنیم ، مشکلات کمتر است.