اعراف/165-172

 1. مفاهیم دینی را پیوسته و سیستماتیک و نظام وار ببینیم .
 2. به کتاب خدا تمسک جوییم و نماز را اقامه کنیم تا از مصلحین باشیم .
 3. فروتنی باعث بزرگی و سربلندی است.
 4. محدودیت خدا باعث خیر و به صلاح ماست ، پس نقض مقررات نکنیم.
 5. سازماندهی و مدیریت و تقسیم کار باعث رشد است.
 6. سعی کنیم عالم بی عمل نباشم .
 7. مراقب باشیم فریب لذات ناپایدار دنیا را نخوریم .
 8. اگر به پندها و آیات الهی توجه نکنیم ، حتما مجازات می شویم .
 9. از امر به معروف نا امید نشویم 
 10. گناهان و خطاهای خود را توجیه نکنیم .
 11. احکام شرع را تفسیر به رای نکنیم 
 12. انسان بی طرف همراه ظالم است ، پس بی تفاوت نباشیم .
 13. تذکرات الهی را با قوت و فدرت عمل کنیم .
 14. جز حق نگوییم  که این میثاق الهی است .
 15. از اختلافات بپرهیزیم که باعث ظلم می شود.
 16. چشم پوشی از دستورات الهی انسان را گرفتار عذاب می کند .
 17. ناصحان واقعی کسانی هستند که امید به رجمت خدا دارند.
 18. در امر دین مسامحه نکنیم .
 19. در برابر کار خطا و بد دیگران بی تفاوت نباشیم .
 20. از اثر پذیری نصایح ناامید نباشیم .
 21. آبشخور  اعتقادی و عملی خود را از چشمه های آگاهانه ائمه اطهار بدانیم .
 22. با عقل فکر کنیم و تصمیم گیریم و از خدا عقل بیشتر خواهیم .
/ 1 نظر / 11 بازدید
زهراشجاعی

بسیار عالیست .وجای شما البته در کلاس خالیست[گل]