نساء /100- 115

یا مقلب القلوب و الابصار

                           یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال 

                             حول حالنا الی احسن الحال       

سال نو مبااااااااااااااااااارک  تشویقهورا                                              

 

1.       اگر کار بدی انجام داریم شجاعت ابراز داشته باشیم و آن را گردن دیگران نیاندازیم .

2.       در حدی که می دانیم عمل کنیم  عالم بی عمل نباشیم .

3.       به دیگران ضرر نرسانیم که ضرر به دیگران متوجه خود ماست.

4.       نگاه آخرتی مان را تقویت کنیم .

5.       مسلمان و مومن باید زیرک باشد مراقب دشمنان باشیم.

6.       ضرر خیانت و گناه در درجه اول متوجه خود ماست.

7.       در قضاوت های مان درست عمل کنیم.

8.       در زمان داوری و قضاوت از خصومت ها صرف نظر کنیم .

9.       به نماز جماعت بیشتر اهمیت دهیم  و اول از خانواده شروع کنیم.

10.  سعی کنیم کمتر قضاوت کنیم .

11.  در شرایط سخت زندگی به خدا امید داشته باشیم که امید سرمایه مومنان است و غیر مومن از آن بی بهره است.

12.  تلاش کنیم با علم و تقوی به مراتب بالا دست پیدا کنیم .

13.  قرآن کتاب نامه زندگی سعاتمند است از آن بهره ببریم.

14.  همه در معرض  خطا و آسیب هستیم پس بهوش باشیم .

15.  عمل و سکوت مان برای اصلاح و رضای خدا باشد.

16.  خدا را در همه  احوال در نظر داشته باشیم .

17.  هر اثمی را با عنوان خطیئه توجیح نکنیم.

18.  به اندازه ای که از مردم شرم می کنیم از خدا هم شرم کنیم .خجالت

19.  به نماز اهمیت بیشتری دهیم.

20.  عمل مان در جهت رضای خدا باشد نه تخریب دیگران .

21.  از کسانی که به خویشتن خیانت می کنند دفاع نکنیم.

22.  در توبه و رحمت الهی باز  است پس بشتابید که دیر است .

/ 6 نظر / 13 بازدید
زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] نوروزآگاهی که ارزش اعمال برپایه آگاهی بناشده برشمامبارک انشاالله ازانرژی مثبت ان سرشارازشادی گردیم وباامواج مثبت بوسه های آن ازگزندهربلاوبیماری درامان باشیم تگ محبت درمانی راانشاالله ذخیره کنید واثردرمانی بوسه وحضوردرکناردیگران بخصوص کودکان رابنگرید

زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

اخبارسایت میرحسین موسوی بدون نیازبه فیلترشکن انشاالله درصورت مسدودی عددادرس رابه 3003ارتقادهید [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

زیتون 3002

اصلاح ادرس اخبارسایت میرحسین موسوی بدون نیازبه فیلترشکن انشاالله درصورت مسدودی عددادرس رابه 3003ارتقادهید [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

غریب آشنا

*سال نو بر شما مبارک* بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم عزیزم و امیدوارم شاد ترین و پر بارترین لحظات امسال در انتظار شما باشن. شاد باشید و ماندگار [گل][گل][گل][گل]

شهاب

سال نو شما هم مبارکا باشه [گل]

جلال

[گل] سال نو مبارک شاد و پاینده باشید