اعراف/137-146

 1. در هنگام عصبانیت سکوت پیشه کنیم .خنثی
 2. در هر امری زیباترین و بهترین آن را انتخاب کنیم .
 3. احکام الهی را جدی بگیریم و با قوت و قدرت اجرا کنیم .
 4. موعظه های قرانی را جدی بگیریم و به آن عمل کنیم 
 5. خلف وعده نشانه ضعف ایمان است خوش قول باشیم .
 6. با رعایت اخلاق می توان زیر ولایت اهل بیت قرار گیریم .
 7. اگر وسوسه های شیطان و توصیه های مفسدین را پیروی نکنیم ، خلیفه واقعی خدا خواهیم بود.گاوچران
 8. شرط پذیرش ولایت اهل بیت رعایت حرمت انسانها و اصول اخلاقی است .
 9. حدود قران را رعایت کنیم و هدایت را فقط از او بخواهیم .
 10. در هر موقعیتی خصوصا در شب عبادت و خود سازی را فراموش نکنیم .
 11. حرمت خلق خدا را رعایت کنیم تا از رحمت او دور نشویم .
 12. تقوی الهی را هم در آشکار و هم در نهان پیشه کنیم .
 13. اوامر الهی را جدی بگیریم .
 14. در رفتار ، گفتار و کردارمان دیگران را نیازاریم .
 15. در انجام کارها بهترین آن را انتخاب کنیم .
 16. مادی بودن صرف ، انحراف از راه خداست .
 17. سعی کنیم در زندگی همواره مصلح باشیم .
 18. برای انجام هر کاری، زمانی برایش مشخص کنیم .
 19. سختی های زندگی موجب ارتقاء و کمال اتسانی می شود. صبر پیشه کنیم .
 20. متمرکز شدن در محسوسات موجب غفلت از ماوراءاالطبیعه خواهد شد .
/ 2 نظر / 8 بازدید
پریسا

واقعا آدم بتونه از این 20 بند لااقل 5 تا بندش را بطور واقعی درک کنه و انجامش بده زندگی چه زیبا می شد:)