نساء / 70-60

1.     پیوسته به خدا پناه بریم مبادا خیال کنیم که ایمان داریمنگران

2.     اطاعت از پیامبر موجب همجواری با انبیاء است.

3.     نعمت ولایت را قدر بدانیم.

4.     در دوستی هایمان باز نگری کنیم.

5.     اجازه ظلم حتی به خودمان ندهیم.چشم

6.     اعتقاد قلبی به اهل بیت را در خود تقویت کنیم  تا هم موجب آمرزش گناهان و هم رفع نیاز های دنیوی و اخروی باشد.

7.     اگر خطا کردیم نزد ائمه و پیامبر استغفار کنیم تا آمرزیده شویم.

8.     در زندگی مان صداقت داشته باشیم در درجه اول با خودمان

9.     در انتخاب داور معیارمان حق باشد.

10.ریشه های انحرافات شیطان است از خود دور کنیم .

11.در انجام کار خوب توجیه نکنیم .

12.مراقب اهوال(ترس ها) دنیا باشیم تا تعادلمان بر هم نخورد.

13.صدیق باشیم (باور حق + گفتار حق+ عمل حق)

14.به نقش خود در عالم آفرینش توجه داشته باشیم که خدا ما را برای خودش آفریده و عالم را برای ما...

15.در شناخت قرآن بکوشیم و در عمل آن را پیاده کنیم.

16.بدانیم که واجبات باعث صلاح و خیر ماست.

17.در نظام ولایی مسئولیت ولی و مولی علیه متقابل است.

18.در بحرانها دچار هراس و ناامیدی نشویم و در همه حال خیر خواه باشیم.

19.سعی کنیم عمل و قلب و زبانمان یکی باشد.

20.عادات زندگی ، مانع ارتقاء و تعالیمان نشود .

21.رابطه مان را با اهل بیت و بخصوص پیامبر بیشتر کنیم . 

/ 0 نظر / 10 بازدید