دستورات پایانی سوره بقره

 265.   به دنبال علم نافع باشیم.

266.  در زندگی استراتژی داشته باشیم.

267.  ادعایی کنیم که بتوانیم به آن عمل کنیم.

268.نظم سازمانی را رعایت کنیم.

269.سلسله مراتب را رعایت کنیم.

270.در انتخاب افراد به سلامت جسم و خردمندی او توجه کنیم.

271. عواقب سهل انگاری هایمان دیگران را در بر می گیرد.

272.به سیره انبیا توجه کنیم نه به حفظ آثار ظاهری.

273.آیه الکرسی را در مواقع مذکور بخوانیم.

274. نماز را حفظ و مراقبت و درست اقامه کنیم.

275. از روش های تربیتی متفاوت برای افراد متفاوت استفاده کنیم.

276.حساب های مالی خود را بپردازیم.

277. قدرت بزرگ خود را دست کم نگیریم.

278. تعمق و تفکر در حوادث و اطراف خود کنیم.

279. تلاش کنیم تا لیاقت شفاعت را داشته باشیم.

280.عادل باشیم.

281. به دنبال مقام و مسئولیت بالا نباشیم.

282.با مسائل به خوبی رفتار کنیم . اگر نمی توانیم کمک مالی کنیم.

283.از آنچه دوست داریم انفاق کنیم.

284.پنهانی انفاق کنیم و انتظار پاداش نداشته باشیم.

285.طلب مغفرت برای فقیر نوعی انفاق است.

286.در انفاق طرف معامله را خدا بدانیم.

287.خیرخواه دیگران باشیم.

288.کمال انقطاع را در خواست کنیم.

289. انفاق کفاره گناهان است، لطف خداست که توفیق انفاق داده است.

290.در انفاق حق الناس را مقدم بداریم.

291. اعمال خود را صرفاً برای خدا انجام دهیم.

292.حکمت را در وجودمان بجوییم.

293.عفو، مغفرت و رحمت را در جامعه تسری دهیم.

294.به احکام الهی عمل کنیم تا جامهه دچار انحطاط نشود

295.خود و دیگران را به انجام کارهای فوق طاعت مجبور نکنیم.

296.با قرض دادن سرمایه هایمان را پر برکت کنیم.

297.سعی کنیم گناه نکنیم تا جامعه نابود نشود.

298.خود را مملوک مالک آسمان ها بدانیم.

299.هرچه بیشتر گذشت کنیم یکدیگر را رشد داده ایم.

300.در شرایط سخت اگر نمی توانیم تغییر دهیم هجرت کنیم.

301.   نه ظلم کنیم و نه ظلم بپذیریم.

 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
محمد

سلام ملیحه خانم چه خبر؟ سری به ما نمیزنی؟ یا علی مدد

حبیبی

بازگشت همه به سوی اوست دوست عزیز مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنم جای خالی بزرگان که پلی هستند میان ما و خداهرگزپر نمیشود روحشان شاد .(ببخشید من دیر متوجه شدم وتلفنی هم موفق به تماس نشدم)

محمد

نمیدونم چه مشکلی برات پیش آمده اما منم تسلیت میگم [گریه]

محمد

ملیحه خانم حتما من باید بیام اول نظر بدم[نیشخند]

محمد جواد عبدی

سلام فرا رسیدن محرم رو بر شما تسلیت عرض میکنم دیدار با سهراب گل هاشم پیشکسوت طنز پرداز برتر کشور منتظرتون هستم