یونس/1-17

 1.  حق اسلام را بجا آوریم.
 2.  آنگاه که کوه مصایب در برابرت قد علم کرد به عظمت" سبحانک اللهم "پناه ببر.
 3.  اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودن نشان محدود است، محبتشان به یکدیگرنا محدود می شود.
 4.  هر ظرفی با مظروفی پر می شود به غیر  ظرف علم که پر شدنی نیست.
 5.  در خیرات عجله کنیم و در مجازات صبر و مهلت دهیم.
 6.  با ایمان و عمل صالح زمینه هدایت را فراهم سازیم.
 7.  بشر بودن پیامبر و امامان، زمینه پیروی از آنها را برای ما بیشتر فراهم می کند.
 8.  سلام و حمد خدا را فراموش نکنیم.
 9.  از تذکرات همه استفاده کنیم و تأمل کنیم.
 10.  امام جواد (ع): نسبت به تذکرّات دیگران بی تفاوت نباشید.
 11.  در آیات الهی تدبر کنیم تا شناخت بیشتری پیدا کنیم.
 12.  برای تعالی روح خود بیشتر برنامه ریزی کنیم.
 13. بینش های وسیع، گرایش های متعالی به همراه می آورد.
 14. ظرفیت خود را بالا ببریم تا با آرامش و منطق حرفهای دیگر را بشنویم.
 15.  در خوشی ها و نا خوشی ها ی دنیا به فنا پذیر بودن آن توجه کنیم.
 16.  دلبسته باشیم وابسته نباشیم.
 17.  در امور دیگران تجسس نکنیم و در برابر یکدیگر گذشت داشته باشیم.
 18.  از ذکر الحمد الله و سبحان الله غافل نشویم که ذکر بهشتیان است.
 19.  در همه حال به یاد خدا باشیم تا از مسرفین نباشیم.
 20.  اعتقاد به معاد را در رفتارمان نشان دهیم.
 21.  پایه و اساس عمل صالح شناخت و معرفت است بکوشیم تا از عمر خود در جهت تقویت شناخت و معرفت استفاده کنیم.
 22.  مؤمن صادق کسی است که باور قلبی و گفتار و رفتار وی با هم هماهنگی دارد پس  مؤمن صادق باشیم.
 23.  آنچه را نمی فهمیم انکار نکنیم و سعی کنیم معرفت بیشتری بیابیم.
 24.  حضرت علی (ع):  من دنیا را برای زندگی در آن دوست دارم.
 25.  مراقب باشیم که قبح کار زشت برایمان از بین نرود که منجر به عادت شده و در نهایت از مسرفین خواهیم شد.
 26.  در معاشرت با دوستان و نزدیکان حرمت ها را نگه داریم.

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
چراغ هدایت

امشب این دل یاد مولا می کند لیلة القـدر است و احیا می کند بشنو ای گـوش دلها بی صدا نغمه ی فـزت و رب الکعبه را **خوشحال میشم سربزنید**