آیه 74تا 101/بقره

73.     احکام خدا را  گزینشی عمل نکنیم .

74.     احسان به والدین را اولویت بدهیم .

75.     جایی که باید بر اساس احساس و عواطف تصمیم گیری کرد، عقل را به کار نبریم و بالعکس . عقل و قلب را در جای خود به کار بریم.

76.     خوش رفتاری با مردم

77.     از دیگران انتظار نداشته باشیم. صرف خوشایند دیگران کاری را انجام ندهیم .

78.     در برخورد با حقایق ایراد های بنی اسراییلی نگیریم.

79.     پرداخت زکات از هر آنچه که در اختیار داریم . ( علم ، ثروت، ...)

80.     با یاد مرگ بار گناه را  در خود کاهش دهیم .

81.     عدم تعصب بر اعتقادات

82.     عدم انکار حق در صورت تشخیص آن .

83.     در بیان عقیده ، قول دادن وعده ای دو پهلو صحبت نکنیم .

84.     اگر به استدلالی خوبی یافتیم که به ضررمان بود بیان کنیم .

85.     عدم پیروی از گمان ها

86.     نماز را اقامه کنیم .

87.     به خاطر کمی وقت ، درست برنامه ریزی کنیم.

 

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
عسل

سلام استفاده کردیم [دست]

حبیبی

سلا م دوست عزیز امید که در پرتو نور و رحمت پیامبر مهر زندگی سبز و سرشار از عشق و دستانی پرتوان داشته باشی .[قلب]

زهراشجاعی

[گل]

الهه ای از آسمان

[گل]از همان روز که نظرت بر دل ما بود....تهفه دل راهمه در پای تو دادم.....به امید وصال.....آسمانی باش و آسمانی بمان,ممنون از اینکه سر زدی