دستورالعمل های سوره بقره

آیات ١ الی ٢٠  :

١.کنترل بر رفتار خود : در هر لحظه حواسمان به چگونگی  رفتارمان باشد.

٢.تقوا پیشه کردن : خود را در هر لحظه در محضر خدا احساس کنیم .

٣. جهان بینی وسیع داشته باشیم.

۴. انفاق در همه چیز (علم ، مال ، رسلامتی ، معنویات ،...)

۵. تداوم کار های خوب  . امام محمد باقر(ع) :

« قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم:کار خوب کوچکی تداوم داشته باشد بهتر از کار بزرگ بدون دوام است.»

۶.   با تحقیر  دیگران خود را بزرگ نبینیم .

٧. ثبات رای داشته باشیم ، همرنگ جماعت نشویم .

٨. متظاهر نباشیم .

٩. دل دیگران را بر اساس هوی نفس خود نشکنیم .

١٠. صداقت رفتاری داشته  باشیم .

١١. راجع به چیزهایی که مربوط به ما نیست سوال نکنیم . در کارهایی که به ما مربوط نیست دخالت نکنیم .

١٢. برنامه ریرزی گام به گام از اهداف کوچک تا بزرگ

١٣. ترک محرمات و عمل به واجبات = تقوی

١۴ . در گرفتاری ها همیشه شکر خدا را به جا آوریم .( شکر در مصیبت و ذکر در  نعمت )

/ 3 نظر / 13 بازدید
شهاب

دستور العمل هایی بسیار ظریف است.[لبخند] اما خب ظرفیت ما محدود است.[ناراحت]

رضوان

سلام خوشحالم که این وبلاگ رو ایجاد کردین! راستش من که به یه همچین چیزی خیلی نیاز داشتم!جمله ثبات رای داشته باشیم واسم جذابیت بیشتری داشت! التماس دعا وموفق باشین1[قلب]

زهراشجاعی

قلیل یدوم..........[گل]