سوره انفال /آیه 14-1

 1. خدا را تمام امور به یاد داشته باشیم .قلب
 2. وقتی در امور به خدا توکل می کنیم ، کار را واقعا به او بسپاریم و با تلاش و  کوشش، تفکر به نتیجه را از خود رها کنیم .
 3. یاری و کمک در حل مسائل زندگی را از خدا بخواهیم که او بهترین راهنماست .فرشته
 4. به آیات خداوند توجه  و ایمان خود را تقویت کنیم .
 5. سعی کنیم ابعاد وجود خویش را بشناسیم تا پیرو راستین خدا و رسول او باشیم .یول
 6. تسلیم حق باشیم گاوچرانحتی اگر به مذاق ما خوش نیاید .
 7. با فضیلت ترین کارها سخت ترین آنهاست نگران. پس افضل اعمال را انتخاب کنیم و از سختی آن نهراسیم .
 8. تفاوت در درجات ایمان را به عنوان یک واقعیت بپذیریم .
 9. از بالا به مسائل بنگریم تا تحمل و حل آن برایمان آسان گردد .
 10. از خطاهای یکدیگر بگذریم که حتی مومن حقیقی نیز به مغفرت الهی نیاز دارد .
 11. خلوص نیت را سرحوله اعمال و افکارمان خود قرار  داده تا دعا هایمان مستجاب گردد.
 12. از آنچه خداوند برایمان روزی قرار داده (اعم از مادی و معنوی )به دیگران انفاق نماییم .
 13. پیرو دستورات الهی بدون چون و چرا باشیم زیرا خداوند حکیم و داناست .
/ 3 نظر / 8 بازدید

[گل]

حسین

نکات و سفارشات خوبی اشاره کردید[دست] متشکرم[لبخند] انشالله بتونیم خیلی راحت به خداوند مهربون اعتماد کنیم[رویا] [گل]

آفتاب

ممنونم از حضورتون...ولی گفتید لینک شدم؟؟[سوال]