نکاتی از قران در باره شهید و...

 شهداء:شهد ، شهود و شهادت حضور معاینه دیدن   مشاهده :معاینه

 • فمن شهد منکم الشهر فلیصمه                          بقره/ 185
 • لیشهد عذابهما طائفۃ  من المومنین                       نور/ 2
 • لا یشهدون الزور                                               فرقان/ 72
 • من اظلم ممن کتم شهادة  :  خبر قاطع                    بقره/ 140
 • عالم الغیب و الشهاد ة     :      آشکار                       رعد/ 9
 • ادای شهادت و اظهار خبر قاطع                                مائده/ 107 و 108
 • اقرار و حکم و علم که از شعبه های حضور و دیدن است .
 • شاهدین علی انفسهم ، شهد شاهد من اهلها            یوسف/ 26

شهود   جمع    شاهد

شهید :شاهد . اگر به خدا نسبت دهد حاضر و بیننده و حافظ .

ان الله علی کل شی شهید.   هیچ چیز از علمش غایب نیست .        حج/ 17     

* جمع شهدا ء 20 بار در قرآن تکرار شده است .

 

به معنای مقتول در قران نیامده بلکه آن قیل فی سبیل الله آمده است .

 

و  لاتحسبن الذین .... آل عمران/ 169

 1. خدا و ملائکه شهادت دادند که او اهل بهشت است . (شهید )
 2. او نمرده گویی حاضر است . فاعل  (شاهد)
 3. ملائکه رحمت او را می بینند . مفعول  (شهید)
 4. در امر خدا ، قیام به شهادت به حق کرده (شاهد)

     5 . شاهد کرامت خداست که از برایش مهیا کرده (شاهد)

       قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون   یس /26

     6.   روز قیامت شاهد بر اعمال مردم اند.

مشهد :اسم مکان ، محل حضور .

 فویل للذین کفرو ا  من مشهد یوم عظیم .                      مریم/ 37

شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و او لو العلم قائما بالقسط .       آل عمران/ 18

شهادت قولی و شهادت فعلی

   رسول خدا شاهد است .     انا ارسلناک  شاهدا   احزاب/ 45

روز قیامت  یوم شهود            هود/ 103

شاهدان روز قیامت :

 • اعضاء و جوارح بدن   یس/ 65
 • رسول خدا . در دنیا مشاهد ه  در آخرت ادای شهادت
 • حضرت عیسی ، مائده /117
 • کنت علیهم شهیدا

 

 

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
زهراشجاعی

[گل]