آیه 101 تا 123/ بقره

      87. اصرار بر جلب رضایت معاندین نداشته باشیم .                    

88. در رفتار خود بهانه برای سوءاستفاده دیگران قرار ندهیم .

89. خطاهای دیگران را ابتدا با نرمی تذکر دهیم .

90. حق تلاوت  قرآن  را ادا کنیم .فرشته

91. عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنیم.

92. فرصت ها مغتنم شمریم .

93. در امتحانات الهی سر بلند بیرون آییم .

94. از اتهام زدن به دیگران پرهیز کنیم .ساکت

95. با ایمان و عمل صالح، آرامش کسب کنیم .

96.پارتی بازی ممنوععصبانی

97. از علم استفاده کنیم و از سحر و جادو پرهیز کنیم.

98. از القاب مناسب برای خطاب بهره ببریم.

99. در نهی از منکرات ، معروف ر اهم معرفی کنیم .

100.رضایت خدا را به هیچ کس نسبت ندهیم .

101. به دنبال انجام تکلیف باشیم نه حصول نتیجه .

 

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
زهراشجاعی

[گل][گل][گل]

شهاب

در هریک از این دستورات اسرار زیادی نهفته است.

حسن

سلام.سال نو را تبریک میگم و امیدوارم به همه ی آرزوهای زیبایتان برسین و سالی پر از شادی ،همراه با تندرستی و در کنار خانواده ی گرامی ، در پیش روی داشته باشین. با بهترین آرزوها

شهاب

عید شما مبارک.[لبخند][گل]

زهراشجاعی

[گل]