ازآیه 124 تا 135/بقره

102 . راضی به رضای خدا بودن . غرغر نکنیم.

103. وقتی به نعمتی می رسیم برای نسل خود هم دعا کنیم.

104.زیاد دعا کنیم . از خدا زیاد بخواهیم  خدا اجابت می کند .

105. خواسته ها را با ادب و احترام رد کنیم . ابتدا تایید بعد مخالفت

106.  در انجام کار خیر بزرگ نمایی نکنیم .

107 .امام زمان خود را بشناسیم ، از خدا بخواهیم مشمول هدایت باطنی حضرتش قرار بگیریم.

108. از عقل پیروی کنیم که پیروی از صالحین است .

109. از حرص ، حسد،  کبر بپرهیزیم.

110.کار خیر را به  انتظار پاداش انجام ندهیم .

111. نقمت ها و نعمت ها را آزمایش بدانیم

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهاب

109. از حرص ، حسد، کبر بپرهیزیم. با این به شدت موافقم.[لبخند]