اعراف/41-53

 1. حمد و سپاس خدا را در هیچ شرایطی فراموش نکنیم.
 2. سعه صدر خود را افزایش بدهیم تا از کار بد دیگران ناراحت نشویم .
 3. در زندگی شیوه ای برگزنیم که باعث انکار اصحاب اعراف نشویم .
 4. از امکانات و توانایی ها استفاده بهینه را بنماییم تا از خاسرین نباشیم 
 5. از دیگران بیش از توان آنها توقع نداشته باشیم همانطور که پروردگار نیز به انسان به اندازه وسعش تکلیف می کند .
 6. تکالیف در وظایف خود را به گونه ای عمل کنیم که دچار لهو نشویم .
 7. نعمت هدایت را از جانب خدا بدانیم و شکر ان را به جا آوریم .
 8. ناملایمات دیگران رافراموش کنیم تا دچار خود آزاری نشویم .
 9. اخلاق را که اصل دین است سرلوحه کار خود قرار دهیم .
 10. در دستورات دینی الویت ها را درنظر بگیریم .
 11. از کسانی نباشیم که دین خود را لهو و لعب قرار دادند .
 12. به امورات خیالی در دین نپردازیم .
 13. چون بهشتیان زبان نرم ،روی گشاده ،دل مهربان و دست بخشنده داشته باشیم 
 14. القای شبهه نکنیم و ادرس غلط ندهیم تا جزء ظالمین نگردیم .
 15. خدایا دلهایمان را از غل و کینه پاک کن تا آرامش بیشتری داشته باشیم که از بهترین نعمت هاست .
 16. دانایی و هوشمندی خودرا ارتقاء دهیم تا مصادیق تکالیف را بهتر و سریعتر در یابیم .
 17. به اخلاق در دین توجه بیشتری کنیم .
 18. انسان سالم و مومن برای خود چیزی قائل نیست و همه چیز را از خدا می داند و از او می خواهد.
 19. خدا را فراموش نکنیم تا در قیامت دچار  بی اعتنایی خدا نشویم.
 20. از ظلم بپرهیزیم تا مشمول لعنت خدا و محروم از رحمت او نشویم .
 21. در صدد اصلاح باطن برآییم تا در صورتیکه باطن عیان شود شرمسار نگردیم.ز
 22. کینه ها را از دل بزداییم تا آرامش یابیم.
 23. قدر سرمایه عمر و فرصت ها را بدانیم تا در قیامت به التماس نیفتیم .
 24. حمد خدا به زبان کسی که در دلش کینه است جاری نگردد پس دلهایمان را از کینه خالی کنیم تا با حمد پروردگار به  آرامش برسیم .
 25. به ارزیابی و محاسبه خود همت گماریم نه به قضاوت درباره دیگران
 26. امور زندگی ما را از آخرت غفلت نکند.
 27. همواره در دل هایمان کسب فضایل اخلاقی و دوری از رزائل از خدا بخواهیم.
/ 0 نظر / 19 بازدید