اعراف / 1-26(1)

1. از تکبر بپرهیزیم که باعث دوری ما از خدا می شود.
2. ابلیس با تکبر از بهشت رانده شد ، گمان مبر که با تکبر بهشتی می شوی!
3. برای سعه وجودی خود تلاش کنیم چرا که روح های بزرگ خواسته های بزرگ دارند
4. هوای نفسانی ، شیطان درون است ، با هوای نفسانی مبارزه کنیم.
5. خدایا به ما دانایی و آگاهی و به حاکمان ما عدالت خواهی عطا کن تا همواره خون شهدای انقلاب در رگ های جمهوری اسلامی جاری باشد و هلاک نشویم .
6. از ستم بپرهیزیم تا بعد از قهر خدا مجبور به اعتراف نشویم.نگران
7. کمی مومنین و کثرت منافقین ما را به تعجب وا ندارد که از مسیر حق باز بمانیم.
8. از غیر خدا تبعیت نکنیم که باعث نابودی ما می شود.
9. به نماز اهتمام بیشتر ورزیم که شرط قبولی اعمال براساس میزان الهی است.
10. تسلیم محض خدا باشیم که نه عبادت زیاد و نه علم به کمک ابلیس آمد.
11. مراقب نیات و کیفیت اعمال خود باشیم تا با میزان حق مطابقت داشته باشیم.
12. از تاثیری که بعد از عبادت می پذیریم می توان تا حدی به میزان قبولی و صحت آن پی برد.
13. سعی کنیم همچنان مسجود ملائک باشیم.
14. به انذارهای قرآن توجه کنیم تا جزء مومنین باشیم.
15. به گناه نزدیک نشویم که کنترل مشکل است.شیطان
16. در گناه پافشاری نکنیم که جزء ظالمین خواهیم شد.
17. غرور را در خود ازبین ببریم چرا که باعث سقوط می گردد.
18. از خود برتربینی بپرهیزیم که موجب دوری از خدا و تنزل درجه است.
19. ناسپاسی از آثار ناشی نفوذ شیطان است ، از آن بپرهیزیم
20. آمال و آرزوهای خود را کم کنیم تا زمینه نفوذ شیطان نباشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید