توبه /45 تا 60

اعیاد شعبان بر همه مسلمانان مبااااااارک قلبتشویقهورا                                         

 1. به جنبه رشد یافتگی ا عمال خود توجه کنیم    ،که خداوند نیازمند اعمال خیر ما نیست.
 2. اگر چه مامور به تکلیف ایم نه نتیجه ، اما به تبعات کار خود توجه کنیم .
 3. از خرده گیری بپرهیزیم که صفت منافقین است.ساکت
 4. از گرفتاری دیگران خشنود نشویم .ناراحت
 5. تکلیف الهی را انجام دهیم تا پیروز شویم .فرشته
 6. از آنجا که خداوند سرپرست و یاور مومنین است باید بر او توکل کرد .
 7. اگر خواهان رشد هستیم ،نیت خود را خالص کنیم .
 8. با نیت و دل پاک ببخشیم و خیر خواه دیگران باشیم .
 9. صفات منافقین را بشناسیم و ان را از خود دور کنیم .
 10. بشنو این نکته که خود را از غم آزاد کنی  
 11.                                                          خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
 12. اموال و اولاد دیگران ما را به شگفتی نیندازد .متفکر
 13. چه زیباست که در مواقع عصبانیت و نفرت ، به یاد رافت و مهربانی پیامبر باشیم و از او درس بگیریم .لبخند
 14. توکل شرط ایمان است ، به خدا توکل کنیم .
 15. به آنچه از طرف خدا به ما می رسد راضی باشیم و بدانیم که هیچ چیز نمی رسد مگر آنکه از قبل مقدر است بغل
 16. نسبت به نعمت های الهی که به ما ارزانی داده شده است قلب، توجه کنیم که مباد دچار استدراج شویم افسوس
 17. ارزش ها را ارزیابی کنیم .یول
 18. شرط قبولی انفاق ، ایمان به خدا ،رسول و  انجام عبادات با نشاط است ، پس بدان عمل کنیم .
 19. قرآن را با ندبیر و تامل بخوانیم .
 20. سعی کنیم به امور باارزش اهمیت دهیم تا ارزش خود را بالا ببریم .
 21. با نشاط به دنبال کار خیر برویم تا رشد بیابیم .لبخند
 22. در هر حالی شکر خدا را به جا اوریم .گاوچران
/ 0 نظر / 16 بازدید