انعام/93-113

1.     رفتار خود را با ملاک های حقیقی بسنجیم ، مبادا که شیطان آن را برای ما تزیین کرده باشد.

2.     به دشمنان خود ناسزا نگوییم.

3.     برای گمراهان هدایت و رحمت الهی بخواهیم

4.     با تمسک به فقه و ایمان در آیات الهی تدبر کنیم و خدا را تسبیح نماییم.

5.     از آنجا که هیچ توجیهی در رابطه با اعمال و گفتارما در قیامت و نزد خدا پذیرفته نیست ، چرا که هر یک ، تک به تک و فرادا محشور می شویم ، به فکر فردای خود باشیم و اعمال دیگران موجب توجیه رفتارمان نشود.

6.     وظابف خود را بشناسیم و در انجام آن کوشا باشیم

7.     فریب سخنان فریبنده شیطان را نخوریم

8.     حقایق را با شیوه های گوناگون و متنوع بیان کنیم

9.     آنچه بر خود می پسندیم بر دیگران بپسندیم.

10.حتی پیامبر خود هم حفیظ و وکیل نیست ، به فکر خود باشیم.

11.اگر دقت کنیم نشانه های خدا را در همه جا می یابیم.

12.از آنجا که هر گروهی به اعتقادات خود تعقیب می ورزد ، با استدلال و منطق گفتگو کنیم نه ناسزا و فحش.

13.هر گاه دچار تزلزل شدیم به طبیعت پناه بریم و آیات الهی را در آن بیابیم.

14.روح خود را لطیف کنیم تا به عمق آیات الهی نفوذ کند

15.به باور های دیگران احترام بگذاریم تا به اعتقادات ما بی احترامی نشود.

16.اندیشیدن در مسیر خلقت الهی هم به علم نیاز دارد و هم به تفقه (اندیشه) و تزکیه.

17.برای شناخت خدا تفقه ،علم و ایمان لازم است.

18.با گناه کردن زمینه رها شدن از سوی پروردگار و سر گردانی خود را فراهم نکنیم.

19.هیچ اجباری در قبولاندن امری به دیگران بکار نبندیم، با استدلال و منطق باید پذیرش حق را ایجاد کنیم.

20.بهترین حفیظ و وکیل خالق یکتا ست ، از او مدد بخواهیم.

21.بیش از وسعمان تکلیف نداریم.

22.با دیده حق بین ، رهنمود های الهی را بنگریم.

23.برای تقویت بینش توحیدی و عمل به آن دقت کنیم.

24.ای آدم در آفریده گان یگانه تو یی و در آفریننده گان یگانه منم . قدر خود را بدان.

25.خداوندا به ما بصیرت و بینایی عطا کن که همه چیز را همان گونه هست ببینم.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
عارفه

[گل]

زهرا شجاعی

ماه میهمانی خدا مبارک [گل]