توبه /110 تا آخر

 1. بگفتا که صفت در چه نوشتند / بگفتا جان خرند و جان فروشند
 2.  معامله با خدا سخت است ولی خلف وعده در آن نیست، در معامله با خدا سبقت بگیریم.
 3.  بدانیم که همواره در معرض آزمایش الهی هستیم.نگران
 4.  خود را به خدا بسپاریم و همواره به او توکل کنیم.گاوچران
 5.  در زندگی مقاطعی را برای ارزیابی و هزینه، فایده کردن انتخاب کنیم و نیت هایمان را بررسی کنیم.
 6.  ترک رابطه با گروهی اگر به نیت تنبیه  باشد، اثر دارد.
 7.  بدان که درخواست کننده از تو ،آبرویش را در برابرت حفظ نکرده، پس تو آبرویت را حفظ و درخواستش را رد مکن.
 8.  هر اتفاق بدی، بدتری هم دارد. پس شکیبا باشیم.خیال باطل
 9.  به گونه ای عمل کنیم که موجب آزار دل پیامبر نشویم.
 10.  ربنا لا  ترغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا 
 11.  بزرگترین تنبیه انسان بی ادب، بی اعتنایی به اوست.
 12.   وقتی اشتباهی انجام دادیم سریع توبه و جبران کنیم.خجالت
 13.  همراه و پیرو صادقان باشیم که حرف و عمل و اعتقادشان یکی است.
 14.   دفاع از دین بدون شناخت و تفقه امکان پذیر نیست.
 15.  در مواجهه با مخالفان دین با خدا معامله کنیم.
 16.  قرآن را زیاد با تدبیر بخوانیم که باعث افزایش ایمان  و آگاهی است.
 17.  اگر نیت هایمان خالص است، همه کارمان عبادت است.
 18.  در برنامه هایمان همه جانبه نگر باشیم و به تقسیم وظایف اجتماعی دقت کنیم.
 19.  حق را بگوئیم اگرچه به ضررمان باشد.
/ 0 نظر / 39 بازدید