سوره انفال / آیه های 30 تا 40

  1. هرگز از یاد خدا عافل نشویم و ظواهر خوب ما را فریب ندهد .
  2. سرمایه های (عمر ، جسم ، مال ، سلامتی ، فکر ، عشق ، علم و..) خود را صرف باطل نکنیم تا پشیمان نگردیم.
  3. تدبیر امور خود را به خدا واگذار کنیم که بهترین تدبیر کننده است .
  4. مراقب باشیم که اعمالمان حقیقت آیات الهی را بی ارزش جلوه ندهیم .
  5. خدایا توفقیق اشک با معرفت برای امام حسین  (ع ) و ائمه دیگر عطا کن تا بیماری های قلبی مان شفا یابد .
  6. برای دست یابی به اهداف مان درست باید هزینه کنیم .
  7. از درس های تربیتی قرآن درس بگیریم و انذار و تبشیر را هم بکار گیریم .
  8. فرقان تمییز حق از باطل است . با زیور تقوی خود را به زیور فرقان بیازماییم .
  9. نگران قضاوت مردم  نباشیم چرا که خداوند به آنچه انجام می دهیم ، بیناست .

     10. اسلام ناب را از سرچشمه زلال اهل بیت دریافت کنیم.

     11. عبادت های مان را با تظاهر انجام ندهیم .

/ 1 نظر / 9 بازدید
انسان

انشاا....دوباره میام....[گل][گل][گل][گل]