سوره انفال

کلمه انفال در این سوره به معنای غنیمت های جنگی و ثروت های عمومی .

انفال جمع نفل است ،به معنای زیادت ، نافله را هم به این دلیل گویند که زیادی بر واجب است .

نام دیگر این سوره "بدر "است .

سوره هشتم قرآن و به ترتیب نزول 88 امین سوره قرآن است .

موضوعات مطرح شده  در این سوره : 

  1. احکام انفال و ثروت های عمومی
  2. احکام خمس و موارد مصرف آن 
  3. آداب جهاد 
  4. وظایف مجاهدان 
  5. رفتار بااسیران 
  6. اینکه چطور پیمان بندیم و بر اجرای آن متعهد 
  7. ضرورت آمادگی های رزمی 
  8. علایم و نشانه های مومن 
  9. صفات و روحیات اخلاقی مومنان 
/ 0 نظر / 10 بازدید