فضل

فضل : در قرآن 90 آیه درباره فضل و رحمت پروردگار  اختصاص یافته است.

·         خدا بر همه مردم صاحب فضل است ولی مردم شکر گزلر نیستند . بقره /243

·         خدا صاحب فضل بزرگی است . بقره/ 105

·         خدا فضل خود را به هر کس بخواهد می دهد.  مائده/54

·         اگر فضل خدا نبود جز اندکی از شما پیرو شیطان نبودند. نساء /83

فضل بر 7 وجه است:

1.     اسلام    آل عمران /73

2.     پیامبری و نامه     نساء/113

3.     بدل در مال    بقره / 268

4.     سپاس نهادن    نساء/83

5.     روزی دنیا   جمعه /10

6.     روزی در بهشت   آل عمران /171

7.     بهشت   احزاب /47

 

فضل: زیادت و  ضد نقص   .  در قرآن به معنی : برتری   ،  عطیه و احسان

برتری ممکن است معنوی باشد  نساء /95.      ممکن است مادی باشد نحل/71

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید