انعام/128-114

 

1.     قبل از هر کاری نام خدا را ذکر کنیم تا شیطان در آن شریک نگردد.

2.     الهی لا تجعل للشیطان علی عقلی سبیلا و لا للباطل علی عملی دلیلا.

3.     برای تشخیص درستی و نادرستی عمل آن را با ملاک دین بسنجیم.

4.     درباره هدایت شدگان یا گمراهان قضاوت نکنیم.

5.     در انجام کارها دقت کنیم چون در دید و تفکر مان موثر است.

6.     در انتخاب هایمان دقت کنیم تا سرنوشت خوبی را برای خود رقم بزنیم

7.     از وساوس شیطان پیروی نکنیم تا دچار شریک نشویم

8.     از جهل و هوای نفس بپرهیزیم که عامل بد بختی است.

9.     از مکر بزرگان مجرم قوم بپرهیزیم.

10.از اصول دین پیروی کنیم و از توجیه بپرهیزیم.

11.همه کار ها را با یاد و نام خدا شروع کنیم تا رنگ الهی بگیرد.

12.در بازار تجارت دنیا آنچه خیر ست کسب کنیم.

13.از دروغ بپرهیزیم چه کوچک چه بزرگ، چه شوخی و چه جدی.

14.خدایا توفیقی عطا کن تا فریب زینت گناهان را نخوریم

15.دعای بعد از زیارت امام جواد (ع):    خدایا حق را به من بنما تا از باطل دوری کنم و امر بر من مشتبه نگردد.

16.از گناهان دوری کنیم حتی اگر زیبا باشد.

17.از خدا پرستانی که در عمل از غیر خدا پیروی می کنند نباشیم که شرک است

18.در حالیکه حق بر ما آشکار گردید در پذیرش آن تردید و جدل نکنیم که از وسوسه های شیطان است

19.سعی کنیم حیات واقعی که همان نور ایمان است را در زندگی واقعی پیاده کنیم.

20.گمان بد نبریم.

21.تجاوز به حقوق دیگران ممنوع.

22.مکر و حیله در زندگی به کار نگیریم.

23.از خداوند شرح صدر بخواهیم .

24.به ظاهر و باطن گناه توجه کنیم  و هم از گناهان ظاهری و باطنی بپرهیزیم .

25.از پند های قرآنی متذکر شویم.

26.با شرح صدر دنیای خود را به دارالسلام که محیط امن و آرامش است بدل سازیم.

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید