آیه 165 تا 177 /بقره

138. کاری کنیم که خدا ما را دوست بدارد .

139.گناهان خود را ناچیز جلوه ندهیم که از وسوسه های شیطان است .

140.از سنت های غلط گذشته پیروی  نکنیم .

141.فرصت ها را غنیمت شماریم تا دچار حسرت در قیامت نشویم .

142.توجه زیاد به جزییات نکنیم تا از هدف دور بمانیم .

143.در راه خدا از مراتب حب بالا رویم و در حب دنیا از مراتب حب نزول نکنیم .

144.خدمت به خلق یکی از راه های رسیدن به حب خداست .

145.در خلوت همان باشیم که در علن هستیم .

146.کتمان حقیقت ما را از هم کلامی خدا باز می دارد .

14٧. صبر و عدالت و حفظ آبروی دیگران را پیشه خود سازیم .

14٨.از آنچه دوست داریم  یه خاطر خدا بخشیم تا در آخرت در آتش حسرت نباشیم .

14٩.از روزی های حلال اعم از مادی و معنوی بهره مند شویم .

1۵٠.میل و محبت خود را در راه خالق قرار دهیم تا به منزله الکبری برسیم .(منزله الکبری : حکمت ، علم ، صدق)

/ 0 نظر / 8 بازدید