نساء /15-20

1.     گناه نکردن بهتر از توبه کردن است.

2.     گناهان پنهان را آشکار نکنیم

3.     دروغ نگوییم

4.     قبل از آنکه دیر شود توبه کنیم  که چه زود دیر می شود. مرگ قابل پیش بینی نیست.

5.     از توجیه امور بپرهیزیم

6.     برای نیل به خواسته هایمان به دیگران بهتان نزنیم.

7.     از خطاهای جوانان در گذریم چون جاهل اند.

8.     توفیق تشخیص انحراف از مسیر و توبه بدون درنگ را از خدا بخواهیم

9.     به آنچه خداوند به ایمان می پسندد راضی باشیم که خیر کثیر در آن است حتی اگر کراهت داریم و نمی پسندیم.

10.اعمال زشت دیگران را افشا نکنیم

11.هرشب به محاسبه نفس بپردازیم

12.در هر لحظه به خدا پناه بریم . هذا مقام العائذ بک النار

13.ناگفته های دینمان را به گوش دیگران برسانیم

14.اسلام دین روز است و پاسخگوی مناسبی در جهت رفع چگونگی مسائل  .

15.هدف از مجازات الهی : دفاع از منافع جامعه و اصلاح جرم یا تنبیه است.

16.راه اصلاح توبه است.

17.به شنیده هایمان اکتفا نکنیم و از خدا معرفت الهی بخواهیم.

18.هر گز گناهکاران را به خاطر گناهشان ملامت نکنیم که خدا توبه پذیر است.

19.انجام بیشتر گناهان از روی  عادت است ، پس از هر گناهی توبه کنیم و کار خیری انجام دهیم تا از درگاه قرب الهی دور نشویم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
نسرین

گناه نکردن بهتر از توبه کردن است. کاش می شد بر هوای نفس غلبه کرد و گنله نکرد. ممنون از حضورتان[گل]