اعراف / 54-73

 1. با تمام  وجود و کمال خضوع خدا را بخوانیم .
 2. معیارهای حق را بشناسیم تا در تشخیص راه اشتباه نکنیم .
 3. خدا را هم از روی ترس و هم از روی امید بخوانیم که رحمت او به نیکوکاران می رسد .
 4. در دعوت مردم به حق رفتار تند آنها را با نرمی پاسخ دهیم .
 5. ادب صحبت کردن را از انبیاء و اولیاء بیاموزیم .
 6. اگر به هدف خود ایمان داشته باشیم و از پشنوانه الهی برخوردار باشیم در برخورد با دیگران آرامش خود را حفظ می کنیم .
 7. خواسته های خود را با ادب و خضوع از خدا بخواهیم .
 8. در عبادات و نیایش ها زمینه ریا و تظاهر را فراهم نکنیم .
 9. درعبادات معتدل و در زندگی از فساد بپرهیزیم تا از محسنین باشیم .
 10. توجه به معطی مهتر است تا به عطا .
 11. به انذارهای خدا توجه کنیم تا مورد رحمت او واقع شویم .
 12. هادی به سوی خدا دعوت می کند نه به خود ، نگران آینده مردم است نه نگران خود.
 13. همت خود را در راه خدا زیاد کنیم .
 14. براساس معیارهای الهی ،اعتقادات خود را بازنگری کنیم .
 15. با تاسی به تدابیر الهی در خلق و امر کاری مان را با هدف خلاقانه و با توجه به آثار قربت به آنها انجام دهیم تا دچار لغو و بیهودگی در عمل نشویم .
 16. مقدمه اصلاح طلبی،تقوی است .
/ 2 نظر / 7 بازدید
داود

سلام.... پست زیبایی بود وشاید اگر ایه مورد نظر را که از ان چنین برداشتی شده بود را در کنار مطلب می نوشتید بهتر می شد. موفق باشید.[گل]

مصطفی

سلام بسیار از نوع نگرش شما به قران و موسیقی ئبلاگتان لذت بردم موفق باشید[گل]